Da taijian Li Lianying / The Last Eunuch / Li Lianying, the Imperial Eunuch (1991) DVD5
Spanning the last five decades of the Qing Dynasty, the movie centres on the relationship between Empress Dowager Cixi (Liu Xiaoqing) and her chief eunuch (Jiang Wen) who wielded power in the waning days of the Qing Dynasty.

DVD5 | NTSC 4:3 | 01:41:29 | 3.91 Gb + 3% rec
Language: Chinese
Subtitles: English, Chinese
Genre: Biography, Drama

Director: Zhuangzhuang Tian
Cast: Wen Jiang, Xiaoqing Liu, Jun Liu
Country: China, Hong Kong

Download Da taijian Li Lianying / The Last Eunuch / Li Lianying, the Imperial Eunuch (1991) DVD5:

Da.taijian.Li.Lianying.1991.L.part1.rar
Da.taijian.Li.Lianying.1991.L.part2.rar
Da.taijian.Li.Lianying.1991.L.part3.rar

Related posts:

  1. Bugsy (1991) DVD5
  2. JFK (1991) DVD9 Director’s Cut
  3. Jin ping shuang yan / The Golden Lotus (1974), Jin ping feng yue / The Golden Lotus: Love and Desire (1991) DVD9
  4. Surviving Desire (1993), Theory of Achievement (1991), Ambition (1991) DVD5
  5. Gojira vs. Kingu Gidora / Godzilla vs. King Ghidorah (1991) DVD5